MB "Šeši partneriai" 2015 m. kovo 5 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universitetu

Įmonė ir universitetas sutarė bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinat mokslinių tyrimų projektus, spręsti technologines problemas taip kuriant sąlygas moksliniams tyrimams. Susitarta bendradarbiauti siekiant didesnės mokslo ir verslo integracijos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio.